Werkgroep SamenZijn is een initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Eenzaamheid is helaas een veel voorkomend probleem. Of dat nu veroorzaakt wordt door een drukke baan, werkloosheid of ziekte maakt weinig verschil. Voor die laatste groep bestaan er wel organisaties die vrijwilligers in huis hebben voor gezelschap. Het nadeel daarvan is dat dit symptoombestrijding is, geen oplossing. Je kan met een vrijwilliger nooit een normale vriendschap opbouwen omdat de relatie in de basis ongelijk is.

Het idee achter SamenZijn is dat mensen die om wat voor reden dan ook eenzaam zijn met elkaar in contact kunnen komen.

Website: Forum SamenZijn

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.