Klachten Reglement

Klachten Reglement in gewone taal

Als je een klacht hebt kan je ons een email sturen.

Gaat je klacht over een werkgroep?

Dan moet de eerst de werkgroep aanspreken waar je klacht over gaat. De email adressen van de werkgroepen zijn op de werkgroep pagina te vinden.

Een werkgroep moet binnen 7 werkdagen reageren op je klacht. Als ze dat niet doen, of je bent het niet eens met de beslissing van de werkgroep, mag je de klacht (binnen twee weken) naar het bestuur sturen.

Gaat je klacht over het bestuur?

Als je een klacht hebt over het bestuur of het niet eens bent met de beslissing van een werkgroep over jouw klacht kan je mailen naar [email protected]

Het bestuur moet binnen 3 werkweken te reageren op je klacht. Als ze dat niet doen, of je bent het niet eens met de beslissing van het bestuur kan je je klacht binnen 6 weken bij de raad van toezicht neerleggen.

Bezwaar tegen een beslissing van het bestuur?

Als je bezwaar hebt tegen een beslissing van het bestuur kan je binnen 6 weken na die beslissing een klacht of geschil indienen op [email protected]

De raad van toezicht moet binnen 2 maanden met een beslissing komen. Een van de mogelijke uitkomsten is dat het bestuur opnieuw naar jouw klacht moet kijken.

Beslissingen van de raad van toezicht zijn definitief.

Officieel Klachten Reglement

 1. Klachten dienen per email te worden ingediend.
 2. Klachten aangaande een werkgroep dienen bij de betreffende werkgroep ingediend te worden.
  1. Voor elke werkgroep is er een contact mogelijkheid opgegeven op de werkgroepenpagina.
  2. De werkgroep is verplicht binnen 7 werkdagen een beslissing kenbaar te maken. Indien deze termijn overschreden wordt mag de klacht ge√ęscaleerd worden naar het bestuur.
  3. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kan u binnen 2 weken na ontvangst van de beslissing bezwaar indien bij het bestuur.
 3. Voor klachten aangaande het bestuur en bezwaar dient u het bestuur te contacteren [email protected].
  1. Het bestuur is verplicht binnen 3 werkweken een beslissing kenbaar te maken. Indien deze termijn overschreden wordt mag de klacht ge√ęscaleerd worden naar de raad van toezicht.
  2. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kan u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing een geschil indienen bij de raad van toezicht.
 4. Geschillen dienen bij de raad van toezicht ingediend te worden [email protected].
  1. De raad van toezicht is verplicht binnen 2 maanden een beslissing kenbaar te maken.
  2. De raad van toezicht kan beslissen dat de klacht opnieuw behandeld moet worden door het bestuur, hieraan dient het bestuur gehoor te geven.
  3. Beslissingen van de raad van toezicht zijn definitief.