Privacy Reglement

Privacy Reglement in gewone taal

 • Zonder jouw toestemming zullen wij jouw gegevens nooit met iemand buiten de stichting delen.
 • Je mag er voor kiezen een andere naam te gebruiken als je een artikel voor de stichting schrijft of als er een stukje over jou geschreven wordt. De naam die je kiest valt niet onder de bescherming die hierboven genoemd wordt, je echte naam dus wel.
 • Mensen die doneren aan de stichting worden alleen bekend gemaakt als ze dat willen.
 • De gegevens die je aan de stichting toevertrouwt:
  • Mogen niet voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden door de mensen in dienst van de stichting.
  • Mogen niet aan mensen buiten de stichting doorgegeven worden behalve als dit volgens de wet verplicht is of je ons hier toestemming voor geeft.
  • Worden zo kort mogelijk bewaard, tenzij je zelf aangeeft dat je in ons bestand wil blijven staan.
 • Als je wilt weten wat voor gegevens we van je hebben, of als je je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen kan je mailen naar [email protected]

Officieel Privacy Reglement

 1. Persoonsgegevens van personen in dienst van de stichting worden niet vrijgegeven, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door de betreffende persoon.
 2. Het gebruik van een alias voor publicatiedoeleinden is toegestaan. Dit alias valt niet onder de genoemde persoonsgegevens in het bovengenoemde lid.
 3. Donateurs zullen alleen bekend gemaakt worden indien ze dit zelf wensen.
 4. Alle persoonsgegevens toevertrouwd aan de stichting:
  1. Mogen in geen geval gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden.
  2. Mogen niet in handen van derden gegeven worden tenzij dit wettelijk bepaald is.
  3. Worden uiterlijk zo lang bewaard als noodzakelijk is.
   1. De enige uitzondering hierop is als de persoon in kwestie toestemming verleent deze informatie langer te bewaren.
 5. Verzoeken tot inzage, aanpassing en/of verwijdering van uw persoonsgegevens dienen gericht te worden aan [email protected].