Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Stichting Humanity4all

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 3 natuurlijke personen die gekozen worden voor een periode van maximaal 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.

Het huidige bestuur bestaat (vanaf 15 februari 2012) uit:

osiris-en-rudolfVoorzitter, Rudolf heeft een ondernemers verleden maar is zich de laatste jaren sterker gaan profileren als mensenrechten activist.  Hij is tegenwoordig betrokken bij diverse activisten groeperingen. Desondanks is hij van mening dat activisme niet de enige manier is om verandering teweeg te brengen in de maatschappij.

Te bereiken op [email protected] (pgp)

 

 

Penningmeester, Tamara heeft op jonge leeftijd een hoop meegemaakt en heeft daar een kritische kijk op de maatschappij aan over gehouden. Ze heeft een scherpe tong maar houdt er niet van om kritiek te geven zonder ook met een oplossing te komen of actie te ondernemen.

Te bereiken op [email protected] (pgp)

 

 

Secretaris, Hanna houdt van een kritische blik op dingen die in de maatschappij spelen. Naast een kritische blik vindt zij het ook belangerijk dat mensen er voor elkaar kunnen zijn.

Te bereiken op [email protected] (pgp)

 

 

 

Tevens kent de Stichting een raad van toezicht.

De raad van toezicht functioneert als toezichthouder op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde en bestaat uit maximaal 3 natuurlijke personen. Leden van het bestuur mogen niet deelnemen in de raad van toezicht. De Raad van toezicht mag zijn eigen opvolgers kiezen.

Raad van toezicht bestaat vanaf 15 februari 2012 uit:

Voorzitter, Emmy is een moeder en kinderrechten activiste