We hebben ons de afgelopen twee jaar met veel plezier ingezet voor Humanity4all, en daarmee is een einde gekomen aan onze bestuurstermijn. Nu komt er aan alles een eind, maar voor ons voorlopig nog niet. We hebben besloten om met de zelfde groep nog een termijn van twee jaar aan te gaan. Om deze reden hebben we geen vacature geplaatst, maar open sollicitaties zijn natuurlijk altijd welkom.

Wel is er nog een opening in de raad van toezicht. Mocht je interesse hebben kan je je richten tot [email protected]

De raad van toezicht heeft als taak het reilen en zeilen binnen de organisatie in de gaten te houden en er op toe te zien dat alles volgens de regels gebeurt. De grootste taak hier is het controleren van de financien, maar denk bijvoorbeeld ook aan het bijwonen van bestuursvergaderingen, of het nalezen van notulen. Ook heeft de raad van toezicht het laatste woord in het bemiddelen van klachten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de positie moet je in ieder geval geen (sterke) banden hebben met een of meerdere van onze bestuurders. Ook is het belangrijk dat je objectief en assertief kan zijn en dat je Humanity4all een warm hart toedraagt. Het is in principe geen probleem als je al vrijwilliger bent.

Tags: , , ,

Comments are closed.