Deze maand is het dan zo ver, we bestaan 1 jaar. 15 Februari om precies te zijn. Op deze dag zijn een aantal van onze bestuurders via de Kopimi kerk uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis van Aaron Swartz. Uit respect voor hem zullen we onze eerste verjaardag niet vieren. In plaats daarvan zullen we op deze dag werken aan het voortzetten van zijn werk.

Er is veel gebeurd sinds de afgelopen vergadering. Zoals beloofd is het huisreglement afgerond. Er zullen dus een dezer dagen wat nieuwe artikelen verschijnen op de website.

Daarnaast hebben we besloten om aandacht te gaan besteden aan computeren met een beperking. Een van de initatieven die wij onder de aandacht willen brengen is het asetniop typen. Dit is een manier van typen die veel minder intensief is voor de handen en geen aangepaste apparatuur vereist.

Ook zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Lets Leiden. Lets staat voor Local Economic Transaction System en is in de basis een aanvullende economie. Dit systeem is ontstaan vanuit millieu activistische bewegingen. Het doel is om locale handel te bevorderen en zo het ecosysteem te beschermen en de economie gezonder te maken. Ook is in dit systeem ieder zijn tijd evenveel waard. Een advocaat die een uur juridisch advies biedt verdient evenveel als een tuinman die een uur in de tuin komt werken. In de praktijk vormt dit systeem een mogelijkheid voor mensen met een laag inkomen om deel te nemen aan de cultuur en ook eens iets leuks te doen. Ook in Nederland zijn er een aantal lets kringen, onder andere in Amsterdam, Den Haag, Deventer en dus ook Leiden. Iedere stad heeft zijn eigen munteenheid die niet inwisselbaar is. Wij zullen vrijwilligers voortaan de mogelijkheid bieden een vergoeding in sleutels (de Leidsche munteenheid) te ontvangen. Ook zullen we actief gaan werken aan de bekendheid van de Leidsche lets-kring.

Bij oprichting van de stichting hebben we statutair laten vastleggen dat de financiële jaarstukken op deze website gepubliceerd zullen worden in het kader van transparantie. De verwachting is dat deze stukken (inclusief een meerjarenplan) na de aankomende vergadering van 21 Maart beschikbaar zullen zijn.

Tamara

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.